ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ

Επιδόματα: Ειδήσεις για πληρωμές επιδομάτων. Ημερομηνίες πληρωμών. Επιδόματα ΔΥΠΑ ΟΑΕΔ, ΚΕΑ, Α21, ΕΠΙΔΟΜΑ ΠΑΙΔΙΟΥ, ΟΠΕΚΑ. Δείτε πως να κάνετε τις αιτήσεις.

Επιδόματα και προγράμματα ΟΑΕΔ, Επίδομα παιδιού Α21 – ΟΠΕΚΑ, οικογενειακά επιδόματα, ΟΓΑ, ΚΕΑ, ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα, keaprogram, επίδομα ενοικίου και στέγασης.

Μάθε ότι χρειάζεται για τα προνοιακά επιδόματα.

Δικαιολογητικά και οδηγίες.

Όλες οι πληροφορίες για τα παρακάτω επιδόματα:

– Επίδομα Ανεργίας
– Επίδομα Θέρμανσης
– Επίδομα Παιδιού
– Επίδομα Στέγασης
– Φοιτητικό στεγαστική επίδομα
– Κοινωνικό μέρισμα
– Εισοδηματική ενίσχυση ορεινών ή/και μειονεκτικών περιοχών

ΟΠΕΚΑ: Τι είναι

Ένα κράτος κοινωνικής φροντίδας και ουσιαστικής αλληλεγγύης, με ενιαίους κανόνες και ισότιμη πρόσβαση. Αυτό είναι το όραμα που ενσαρκώνει ο Ο.Π.Ε.Κ.Α.

Ο Οργανισμός Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης είναι ο βασικός μοχλός υλοποίησης των πολιτικών που αναπτύσσονται και θα αναπτυχθούν στο πλαίσιο του Εθνικού Συστήματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Συνιστά ολοκληρωμένη πρόταση για την αναδιοργάνωση του τομέα Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Δίνει στα πιο αδύναμα κοινωνικά στρώματα την αξιοπρέπεια που τους αρμόζει στην επαφή τους με το κράτος.

Επιδιώκεται η εγκαθίδρυση ενιαίου, σύγχρονου και συνεκτικού διοικητικού συστήματος ανίχνευσης και αντιμετώπισης των πραγματικών αναγκών του πληθυσμού. Στόχος είναι πάντα ο άνθρωπος. Η μείωση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού. Η στήριξη με τα κατάλληλα εργαλεία των ευάλωτων ομάδων την στιγμή ακριβώς που το έχουν ανάγκη. Ο Ο.Π.Ε.Κ.Α. είναι εδώ για να σταθεί δίπλα στην οικογένεια, στον ανάπηρο, στον υπερήλικα, στον άπορο, στο παιδί.

Ο Οργανισμός δεν έχει γεννηθεί από το μηδέν. Για την επίτευξη του πολυεπίπεδου και ιδιαίτερα σημαντικού έργου του, αξιοποιήθηκε το προσωπικό, η πείρα και οι υφιστάμενες κεντρικές και περιφερειακές διοικητικές δομές του Οργανισμού Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΟΓΑ), ο οποίος μετονομάστηκε και μετεξελίχθηκε σε ενιαίο Οργανισμό Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Ο Ο.Π.Ε.Κ.Α, ως καθολικός διάδοχος του ΟΓΑ, εξακολουθεί να ασκεί τις υφιστάμενες, μη ασφαλιστικές αρμοδιότητες του δεύτερου, στους λειτουργικούς τομείς των οικογενειακών επιδομάτων, των ανασφάλιστων υπερηλίκων και του Λογαριασμού Αγροτικής Εστίας, στις οποίες, σταδιακά, προστίθενται αρμοδιότητες που αφορούν στην απονομή όλων των προνοιακών επιδομάτων, οικονομικών ενισχύσεων και κοινωνικών υπηρεσιών σε ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού, άτομα και νοικοκυριά με ανεπαρκείς εισοδηματικούς και περιουσιακούς πόρους.

Πέρα από κάθε αμφισβήτηση, το μοντέλο που βασίστηκε στην έλλειψη μιας ενιαίας διοικητικής αρχής επιδοματικών ενισχύσεων έχει φτάσει στα όρια του. Στο σημερινό αδιέξοδο μας οδήγησε η έλλειψη ενοποιημένου και επικαιροποιημένου μητρώου των δικαιούχων των πάσης φύσης κοινωνικών παροχών και υπηρεσιών, η ανεπαρκής ενημέρωση του πληθυσμού αναφοράς, η απουσία γεωπληροφοριακού συστήματος, η πολυνομία και η αλληλοεπικάλυψη των σχετικών προγραμμάτων. Η οικονομική κρίση ήταν καθοριστικός παράγοντας μεγέθυνσης των προβλημάτων. Οι δομές κοινωνικής αλληλεγγύης και προστασίας των ευάλωτων ομάδων αντιμετώπισαν προβλήματα λόγω της δημοσιονομικής στενότητας και των περιοριστικών πολιτικών λιτότητας. Κάτω από αυτές τις συνθήκες, η ενίσχυση της κοινωνικής προστασίας κρίθηκε επιβεβλημένη για τον καλύτερο συντονισμό, την εξάλειψη της γραφειοκρατίας, την ενίσχυση της διαφάνειας και την καταπολέμηση των πελατειακών σχέσεων.

Η δημιουργία του ΟΠΕΚΑ και η ανάπτυξη πολιτικών οικονομικής και κοινωνικής στήριξης των ευπαθών ομάδων είναι συνέχεια καθοριστικών παρεμβάσεων της Πολιτείας τα τελευταία χρόνια : Εθνικό Μητρώο Φορέων Κοινωνικής Φροντίδας, Εθνικός Μηχανισμός για τον συντονισμό, την παρακολούθηση και αξιολόγηση των πολιτικών ένταξης και συνοχής, νόμος για τα δικαιώματα ατόμων με αναπηρίες, απλοποίηση της λειτουργίας των Κέντρων Πιστοποίησης Αναπηρίας -ΚΕ.Π.Α. και κύρωση του Αναθεωρημένου Κοινωνικού Χάρτη. Οι πρωτοβουλίες αυτές, αντανακλούν τις προτεραιότητες για την καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού και άνοιξαν νέα σελίδα στην κατοχύρωση των δικαιωμάτων και στην αξιοπρεπή διαβίωσή τους.

Ανάπτυξη χωρίς αλληλεγγύη και προστασία των ευάλωτων ομάδων, δεν είναι δίκαιη ανάπτυξη. Δεν είναι κοινωνικά αποδεκτή ανάπτυξη.

ΔΥΠΑ ΟΑΕΔ Τι είναι

Μισό και πλέον αιώνα μετά τη σύσταση του ΟΑΕΔ ως Οργανισμού που αντικατέστησε τον τέως Οργανισμό Απασχολήσεως και Ασφαλίσεως Ανεργίας (ΟΑΑΑ), η νέα Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης αναλαμβάνει έναν πιο κομβικό και ακόμη πιο ενεργό ρόλο στη μείωση της ανεργίας και την αύξηση της απασχόλησης.

Η μετάβαση σε μια νέα εποχή σηματοδοτείται από την αλλαγή της εταιρικής ταυτότητας και αντικατοπτρίζεται στο ευρύτατο πλέγμα δράσεων και παρεμβάσεων που έχουν ήδη ξεκινήσει και θα συνεχιστούν, εμπλουτίζοντας, διευρύνοντας και αναβαθμίζοντας το έργο της ΔΥΠΑ προς όφελος όλων των πολιτών.

Κρατάμε όλα τα καλά στοιχεία, παθητικές και ενεργητικές πολιτικές που εφαρμόσαμε για τη στήριξη των ανέργων και των οικογενειών τους και εκκινούμε μια σειρά από προγράμματα και δράσεις με στόχο να γίνει η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης ο πιο δυναμικός και αποτελεσματικός κόμβος της δημόσιας διοίκησης για την υποστήριξη και παροχή όλων των εφοδίων που χρειάζονται οι πολίτες ώστε να ανταποκριθούν στο μεταβαλλόμενο εργασιακό περιβάλλον και τις τεχνολογικές εξελίξεις που αποτελούν πρόκληση για όλους μας. Δίνουμε έμφαση στην κατάρτιση του εργατικού δυναμικού, στην εφαρμογή ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης και στον πλήρη ψηφιακό μετασχηματισμό.

Με τους πόρους του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» και με τα μέσα που της προσφέρει ο νόμος «Δουλειές Ξανά», η ΔΥΠΑ γίνεται κεντρικός πυλώνας της δημιουργίας Εθνικής Στρατηγικής για την Κατάρτιση στη χώρα μας και υλοποιεί καινοτόμα προγράμματα απασχόλησης και κατάρτισης «νέας γενιάς», αναδιοργανώνει τις δομές και διευρύνει τις συνεργασίες με κοινωνικούς εταίρους, πανεπιστήμια και παγκοσμίως κορυφαίες εταιρείες τεχνολογίας. Επιπλέον, αποτελεί πλέον θεμέλιο λίθο για την επανεκκίνηση της στεγαστικής πολιτικής της κυβέρνησης, μέσω της οποίας πρόκειται να αξιοποιηθεί η περιουσία της και να διευκολυνθεί η πρόσβαση των πολιτών, και ειδικά των νέων ζευγαριών, στην ενοικίαση και αγορά κατοικίας.

Αφουγκραζόμαστε τις ανάγκες της ελληνικής κοινωνίας, ανέργων, εργαζομένων και επιχειρήσεων, παρακολουθούμε στενά τις τεχνολογικές και οικονομικές εξελίξεις, μελετάμε μεθοδικά τα δεδομένα της αγοράς εργασίας και υιοθετούμε διεθνείς καλές πρακτικές, με στόχο να λειτουργήσει η ΔΥΠΑ στη βάση ευρωπαϊκών προτύπων. Με εξωστρεφή και εκσυγχρονιστικό προσανατολισμό, υλοποιούμε σειρά καινοτομιών, υιοθετώντας τεχνολογίες αιχμής, ώστε οι υπηρεσίες μας να είναι υψηλής ποιότητας και ολοκληρωτικά ψηφιακά προσβάσιμες, θέτοντας ως προτεραιότητα τη διευκόλυνση της επαφής των πολιτών με όλα τα πεδία δραστηριότητάς μας, με στόχο στη συνείδησή τους, η ΔΥΠΑ να γίνει συνώνυμη της απασχόλησης.

Είναι μεγάλη τιμή να ηγούμαι της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης και όλων των πρωτοβουλιών και παρεμβάσεων που μας φέρνουν πιο κοντά στους πολίτες, καθορίζοντας τα βήματά μας προς ένα μέλλον που μέσω καινοτόμων δράσεων ενισχύουν την κοινωνική συνοχή, διασφαλίζουν πρόσβαση στην απασχόληση και ευημερία για το σύνολο του εργατικού δυναμικού.